Hot & Cold Liniment

Ett fantasiskt liniment med Aloe Vera bas. Fungerar för dina ömma och trötta muskler utan att svida.