Elev massage

Här ges en massage på 45-60 min av vår massageelev Désirée som läser på Bergkvist Massageutbildning i Linköping. Hon ser gärna att du kommer flera gånger under hennes 5 veckors praktikperiod hos oss så hon kan se på återbesöket ev förbättringar i rörelseapparaten. från v 2-6

Elevpris

45 min 300 kr

60 min 400 kr